Avís Legal

1. Informació General

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic , li comuniquem que el responsable de la web és Palau del Descans , SL , Empresa inscrita en el Registre Mercantil de Lleida tom 492 foli 62 Full L - 9112 , inscripció 1ª junta, amb domicili per a correspondència i notificacions en Ctra . D' Agramunt , 55 Artesa de Segre 25730 ( Lleida ) , amb domini d'Internet eurosomni . com i eurosomni.net , inscrit en el registre corresponent , atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a la següents adreces de correu electrònic :moblerelax@eurosomni.com, lleida@eurosomni.com y granollers@eurosomni.com .
La utilització de la web atribueix la condició d'USUARI , i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en el mateix moment en què l'usuari accedeixi a la web . Conseqüentment , l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web , ja que pot patir modificacions .
Consecuentemente, el usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la web, ya que puede sufrir modificaciones.

2. Dades de Caràcter Personal

La gestió del tractament de dades de caràcter personal a través de la pàgina web ve definida a l'enllaç següent Política de Privacitat :
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que les dades que proporcionin seran incloses en un fitxer del qual és titular Palau del Descans , SL . Així mateix , s'informa que els usuaris podran exercitar els drets d'accés , rectificació , cancel·lació i oposició al domicili social Palau del Descans , SL , Ctra . D'Agramunt , 55 , 25730 Artesa de Segre ( Lleida ) . 

- Protecció de dades personals
La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desplegament . A través d'aquest lloc web no es recull, ni se cedeix a tercers , cap dada personal sense el previ coneixement efectiu dels usuaris

- Dades suministrades voluntariament per el usuari
Les dades de caràcter personal que es sol·liciten, si escau, als usuaris, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per identificar-los i prestar el servei sol·licitat. Aquesta informació serà tractada amb l'exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i complir amb les finalitats corresponents, especificades al costat de l'opció o servei que l'usuari sol·liciti. L'usuari serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les dades, dels extrems regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, d'acord amb les finalitats determinades, explícites i legítimes, indicades en cada cas. Les dades de caràcter personal que es facilitin per l'usuari a través del corresponent formulari web, o per correu electrònic, s'incorporaran a un fitxer degudament inscrit en el Registre públic de l'Autoritat de Control competent, la responsabilitat correspon Palau del Descans, SL Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, regulats en els articles 15 i següents de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, o bé revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, dirigint-se a Palau del Descans, SL, mitjançant comunicació escrita remesa a la següent adreça: Ctra. D'Agramunt, 55 25730 pastera de Segre (Lleida) Espanya; o bé, enviant un correu electrònic moblerelax@eurosomni.com, indicant en la línia de Assumpte el dret que desitgen exercitar.

- Dades de navegació 

- El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recull algunes dades de caràcter personal, la transmissió es troba implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. Aquesta informació no és obtinguda per ésser associada a usuaris identificats, però per la seva pròpia naturalesa podria, a través de la seva associació amb dades de tercers, permetre'n la identificació dels mateixos. En aquesta categoria de dades es troben, l'adreça IP o el nom de domini de l'ordinador utilitzat per l'usuari per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de l'usuari . Aquestes dades s'utilitzen amb l'exclusiva finalitat de controlar el correcte funcionament tècnic del lloc web i es cancel·len immediatament després de la seva verificació, sense perjudici de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic. 

- Cookies
En cap cas s'utilitzen galetes per a demanar dades personals identificatives de l'usuari . L'ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar a l'usuari accessibilitat al lloc web ( preferències i pautes de navegació de l' usuari ) . L'ús de cookies de sessió , si s'escau , únicament es limitarà a recollir informació tècnica per identificar la sessió amb la finalitat de facilitar l'exploració segura i eficient del lloc web . - Enllaços Aquesta política de privacitat només és d'aplicació a la pàgina web de eurosomni.com , no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc , ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs .

- Seguretat
Les mesures de seguretat adoptats per Palau del Descans , SL són els adequats a les dades que l'usuari li facilita , de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de caràcter personal . Concretament , s'han adoptat les mesures de seguretat corresponents al nivell bàsic de seguretat d'acord al Títol VIII del Decret 1720/2007 , de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD .